Референце и напомене

Сваки чланак има наслов Библиографија, који има поднаслове Извори, Литература и Референце. Не мора сваки чланак да има Изворе и Референце, али сваки чланак мора да има Литературу.

Разлика између референци и напомена

Референцама референцирамо одређене изјаве у самом тексту тако што наводимо прецизан библ. податак из литературе која може да потврди нашу тврдњу у тексту.

Напомене служе да се дају шира или детаљнија објашњења неких појмова, догађаја или личности које се помињу у тексту, а чије би уношење у сам текст представљало превелику дигресију за сам текст.

Како убацити референце

Референца се ставља тако што се кликне на последње дугме у доњем реду и добије се: [((bibcite label))] Онда уместо овог label, напише се нека кратка реч која ће означити ту референцу, нпр. corovic23. Битно је запамтити да та реч мора бити написана ошишаном латиницом и без белина (дакле, ако се састоји о више речи, све речи се пишу спојено. Препоручујемо да се напише име аутора или име књиге (скраћено) и бр. странице на којој се налази текст који референцира нашу тврдњу.

Затим, под посебним насловом, кликне се ово Bib (претпоследње дугме у последњем реду) и добије се ово:

[[bibliography]]
: label : full source reference
[[/bibliography]]

Где ће се овде где пише label, написати исто што смо написали и у самом тексту — у нашем случају, corovic23 — а онда иза двотачке, написати оно што ће се видети: Ћоровић, стр. 23. Овде такође не треба писати целу библиографску једниницу, јер ће се свакако понављати доста пута, стога нема потребе стално изнова писати и аутора и наслов и годину издања и остало. Ређају се једна испод друге, редоследом којим се појављују у тексту.

Такође, у отварајући код треба додати title="", како би се сакрио дифолт наслов овог кода.

[[bibliography title=""]]
: corovic87 : Ћоровић, стр. 87
: jovanovic22 : Јовановић, стр. 22
: milosevic54 : Милошевић, стр. 54
: itd : итд.
[[/bibliography]]

Под посебним насловом Библиографија » Литература, написаће се пуна библиографска референца за књигу: Ћоровић, В. Историја бла бла, издање, град, година…

Такође, ако постоји потреба за поделом на две колоне, боље онда применити следећи шаблон:

[[include sablon:reference
|red1=
: corovic87 : Ћоровић, стр. 87
: jovanovic22 : Јовановић, стр. 22
|red2=
: milosevic54 : Милошевић, стр. 54
]]

Како убацити напомене

Напомене се убацују тако што се курсор стави тик до речи поред које желите да стоји напомена и кликне се на шесто дугме у последњем реду које даје [[footnote]] footnote text [[/footnote]]. Уместо овог footnote text убаците напомену. Под насловом Напомене, убаците следећи шаблон:

[[include sablon:napomene
|columns=2]]

Број колона се регулише променом броја у параметру columns. Овај шаблон, нажалост, ради само у Фајерфоксу, тако да ако користите неки други браузер, текст напомене се неће делити на колоне, него ће остати континуирани текст.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported